Sales CRM Adoption and Implementation | Teamgate Sales CRM

Efektyvios įmonės bruožas – nuolatinis darbo kultūros tobulinimas

Kiekvieną dieną sprendžiame daugybę klausimų ir problemų savo versle – pradedant klientų ir tikslinio segmento paieška, baigiant produkto tobulinimo galimybėmis. Tačiau darbo kultūra ir jos tobulinimas yra ne mažiau svarbu nei produkto vystymo strategijos kūrimas.

Skaitmeninis amžius pokyčių atnešė visose srityse, o taip pat ir versle. Darbo procesai pasikeitė – atsirado daug naujų pareigybių ir atsakomybių, savo produktus ar paslaugas populiariname internete, naudojamės įvairiais skaitmeninio marketingo sprendimais, pardavimų valdymo programomis.

Prognozuojama, kad kitais metais  įmonės dar daugiau investuos į skaitmeninį marketingą bei pardavimo platformas, suteikiančias galimybę išnaudoti įmonės kaupiamus duomenis apie klientus.

12640251_1533438783620075_2161580970925596273_o

Vadinasi, vidinė įmonių aplinka dar labiau kis, nes kis ir darbuotojų įsitraukimas – jie galės gauti dar daugiau informacijos realiuoju laiku apie įmonės procesus ir veiklos rezultatus. Kintant išorinei ir vidinei įmonių aplinkoms, privalo kisti ir darbo kultūra.

Pasaulyje populiari organizacija Netflix  teigia, kad vienas iš svarbiausių efektyvios įmonės bruožų – “nuolatinis darbo kultūros tobulinimas.”

Tam, kad pasiektumėte teigiamą ROI (angl. Return Of Investment), turite keisti, tobulinti darbo kultūrą ir prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

Teamgate vidinę darbo kultūrą bandome kuo labiau sieti su tarptautinių įmonių praktika. Tačiau lietuviško kapitalo įmonės pokyčius priima labai sunkiai, tad tokių įmonių kol kas yra mažuma, nors pozityvi, į pokyčius nukreipta tendencija – ryškėja.

TEAMGATE VIDINĖ DARBO KULTŪRA

Keletas aspektų, kuriuos išskiriame Teamgate darbo kultūroje:

  • Įmonės vertybės sutampa su komandos vertybėmis
  • Svarbiausia rezultatas, o ne procesas
  • Laisvė derinama su atsakomybe
  • Nuolatinis supažindinimas su besikeičiančiais procesais ir naujų priemonių išbandymas
  • Diskusijos skatinimas
  • Darbo ir laisvalaikio balansas

teamgate-laisvalaikis-free (1)

teamgate freedom

Richard Brandson yra pasakęs puikią frazę: “Klientai nėra svarbiausi. Visų pirma svarbiausia – komanda. Rūpinkitės savo darbuotojais, o tuomet jie pasirūpins Jūsų klientais.”

Darbe praleidžiame daugiau laiko nei namuose, todėl atmosfera įmonės viduje yra labai svarbi.  Esant gerai darbo aplinkai ir kultūrai, darbuotojams suteikiama laisvė. Tai reiškia, jog vertinamas ne procesas ar išdirbtas darbo laikas, o rezultatas – kokybiškai atliktas darbas.

Dirbdami Teamgate supratome, kad laimingi, laisvai besijaučiantys darbuotojai, siekdami organizacijos tikslų, turi siekti ir savo tikslų. Keletas mūsų pačių išmoktų pamokų dirbant Teamgate, padės gerinti darbo kultūrą, keičiantis rinkai bei verslo aplinkai.

Darbuotojai – sprendėjai

Suprantame, kad esate įpratę galvoti, kad klientas visada teisus ir jis yra sprendėjas bei “karalius”. Taip nėra. Įmonė į savo darbuotojus turėtų žiūrėti kaip į pagrindinius sprendėjus.

Norint suderinti darbuotojų (karalių) interesus su klientų interesais, reikia su abejomis pusėmis elgtis taip pat gerai.

Pavyzdžiui, sudarinėti strategiją reikia kartu su savo darbuotojais (pradedant žemiausia grandimi ir baigiant aukščiausia): nuo to, kaip pasieksite klientus, koks bus Jūsų veiksmų planas, iki to, kaip save pristatysite rinkoje.

Supažindinkite juos su dabartine situacija, ypač akcentuodami bendrus tikslus ir skaičius. Darbuotojai negali turėti skirtingo matymo. Jie turi aiškiai suvokti, kaip įmonė atrodys po metų ar penkerių.

Inicijuokite ir diekite CRM vartojimo kultūrą, suteikite ryšių su klientais ir pardavimų valdymo prieigą visiems darbuotojams tam, kad jie galėtų matyti realius duomenis bei sekti progresą, išsiaiškinti nesėkmių priežastis ar įmonės augimo prognozes. Būtent tai mums leido sukurti stiprią komandinę dvasią.

Neskaičiuokite faktiškai išdirbto laiko

Išdirbtas laikas ne visada tiesiogiai koreliuoja su atlikto darbo kokybe. Tai reiškia, jog būtina vertinti ne tiesiog „prasėdėtą laiką prie kompiuterio“, o atlikto darbo rezultatus. Vertinkite ne sunkų ir ilgą,  o protingą darbą.

Dažniausiai darbuotojai, dirbantys fiksuotą darbo laiką, pavyzdžiui, nuo 8 iki 17 valandos,  yra orientuoti į procesą, tačiau nebūtinai dirba produktyviausiai. Tarptautinės įmonės vis dažniau propaguoja darbą nuotoliniu būdu (angl. Remote Work). Tokiu būdu skatinama darbuotojo laisvė, o kartu ir atsakomybė. Y kartai ypač svarbus darbo ir laisvalaikio balansas, o griežtos darbo valandos – prieštarauja tam.

Jei yra tokia galimybė, neribokite darbo laiko. Jeigu Jums svarbu atliktas darbas, leiskite darbuotojui pačiam pasirinkti darbo laiką. Galbūt jis mėgsta pamiegoti ir yra produktyvesnis antroje dienos pusėje? Suteikite jam progą būti „pačiam sau bosu“.

Suteikite galimybę dirbti su skirtingais projektais

Jeigu Jūsų darbuotojas susidoroja su jam pavestomis užduotimis darbo metu ir dar lieka laisvo laiko, o jis savo ruožtu rodo iniciatyvą prisidėti prie kitų projektų – suteikite jam galimybę! Leiskite jam prisiimti tiek atsakomybės, kiek jis nori, ir dirbti prie tų projektų, kurie jį motyvuoja ir edukuoja. Teamgate viduje esame atviri visų iniciatyvoms ir bandome suprasti, kur darbuotojai save realizuoja geriausiai.

Galimybės keisti savo pareigybes bei atsakomybes, tiek horizontaliame, tiek vertikaliame lygmenyje, leidžia atrasti daug naujų talentų pačios įmonės viduje.

 teamgate-switch

Atsakingai rinkitės darbuotojus

Vykdydami darbuotojų atranką rinkitės ne tik tuos žmones, kurie yra savo srities profesionalai, bet ir turinčius stiprų atsakomybės jausmą. Tuomet Jums nereikės jaudintis, kad suteikdami darbuotojui laisvę, prarandate ir kontrolę. Apskritai, toks aspektas kaip darbuotojų kontrolė turėtų tapti antraeiliu dalyku, nes atsakingas darbuotojas yra iš esmės motyvuotas atlikti darbą gerai. Būtent toks darbuotojas ne tik turi gauti laisvę darbe, bet ir yra jos vertas.

Tarptautinės, sparčiai augančios įmonės patvirtina faktą, jog būtent pirmieji 30 komandos narių ir darbuotojų yra bet kokios įmonės kultūros vertybių pagrindas. 

Nors įmonės turėtų gebėti priimti ir atleisti darbuotojus greitai, tam, kad nestabdytų progreso, kol įmonė auga ir tik kuria savo vidinę kultūrą –  šie procesai ir etapai neturėtų būti tokie skuboti. Darbuotojų atrinkimas ypač smarkiai turėtų priklausyti nuo potencialaus darbuotojo ir įmonės vertybių suderinamumo.

teamgate-team

Vadovaukite nevadovaudami

Geras vadovas yra ne tas, kuris duoda griežtus nurodymus ir kontroliuoja, o tas, kuris motyvuoja ir padeda savo darbuotojams. Gero vadovo pagrindinis darbas yra padėti jo komandai atlikti bet kokį darbą labai gerai ir padaryti savo darbuotojus nuostabiais. Nuostabūs darbuotojai „atneša“ įmonei nuostabius rezultatus.

Kadangi greičiausiai esate tarp tos daugumos įmonių, kurios planuoja investuoti į ryšių su klientais, pardavimų, analitikos ar marketinginių sistemų sprendimus, nepamirškite jų diegimo apsvarstyti viduje bei padėti savo darbuotojams išmokti tinkamai jais naudotis. Baimė diegti naujus sprendimus ir nesugebėjimas jų integruoti nulemia tai, jog įmonės vidinė kultūra tiesiog nesugeba prisitaikyti prie Y kartos darbuotojų poreikių.

teamgate-birthday

Tobulėdami, besimokydami darbuotojai norės tobulinti ir procesus įmonėje. Įsivaizduokite įmonę, kurios kiekvienas darbuotojas yra toks, iš kurio yra ko pasimokyti.  Teamgate mes mokomės iš kiekvieno mūsų ir nuolatos dalinamės išmoktomis pamokomis, net jei skyrių veiklos nėra tarpusavyje glaudžiai susijusios – problemos dažnai visur yra vienodos.

Apibendrinant galima teigti, kad darbo kultūra turi kisti kartu su besikeičiančia įmone – investuojant į skaitmeninius sprendimus, keičiant strategiją, augant. Įmonių vadovų noras ir siekis investuoti į vidinę kultūrą, didina darbuotojų įsitraukimą.

Prisiminkite, kad kuo didesni Jūs augate, tuo mažiau taisyklių turi likti įmonės viduje. Pagrindinis įmonės variklis yra motyvuoti, atsakingi darbuotojai, kurie dirbdami samdomą darbą, dirba lyg dirbtų sau.

teamgate-car (1) (1)

mm

Abe Dearmer

Abe has a vast experience running multiple SaaS companies and is an expert on all things Sales, Marketing and SEO.

Sales CRM Blog

A Sales CRM that keeps you well
organised.

Free 14-day trial

Try now

SUBSCRIBE
TO TEAMGATE BLOG

be the first one to get the newest industry updates

LEARN MORE ABOUT THESE TOPICS